Twoje bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo

Środki bezpieczeństwa i reguły postępowania:

-Podczas kontaktu z suchym lodem należy pamiętać, aby nie dotykać go bezpośrednio gołymi rękami (może to spowdować odmrożenia).
– Nie wolno spożywać suchego lodu, ani używać bezpośrednio do chłodzenia napoi. W przypadku połknięcia zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
– Należy pamiętać aby ograniczyć do minimum czas otwarcia pojemnika z suchym lodem, a tym samym czas przebywania bezpośrednio przy pojemniku.
– Suchego lodu nie należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieprzystosowanych do tego pojemnikach, gdyż grozi to ich rozsadzeniem, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.
– Opakowanie z zawartością suchego lodu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
– Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie jego stężenie stałoby się nadmiernie wysokie.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:
– Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.
– Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.
– Osoby, u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, należy wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *